Етнолошка обрада појма "ЗАНАТ" - Милина Ивановић-Баришић

(Лингвистичку обраду појма "занат" можете погледати овде.)

 

 

 

Азбучник