КУКАВИЦА

Eтнолошка обрада


КУКАВИЦА

 

Кукавица (Cuculus canorus) је шумска птица која припада породици Cuculidae. Она у словенској митологији спада у нечисте и злослутне птице. За њену боју везани су и придеви сиња или црна, те због тога она представља лош знак, као и због веровања да у њој обитава душа упокојеног. Њена основна злослутна предсказивачка тема је смрт.
У готово свим легендама о настанку кукавице, ова птица има женску симболику. Сматра се да је пореклом удовица или сестра која је тужила за братом, па ју је он проклео и претворио је у птицу. У Србији се понегде верује и да су кукавице – сестре кнеза Лазара.


За кукавицу се везују различите врсте предсказања, а углавном се сва тичу лоших најава по човека. Она тако предсказује човекову глад, болест, смрт, девојци – неудају, лош род за сејача, а домаћици – укварено сирће и др. Кукавица, како се верује код Источних Словена, може предсказати и време нечије смрти, обично онога ко је за то и пита. Поред ових предсказања, код скоро свих Словена, па тако и код Срба, сматра се да кукавица свакако предсказује смрт газде на чију кућу слети, или неког укућанина.


Такође се код Словена сматра да кукавица може да „превари“ или „омрси“ човека, и то на дан када се први пут у години зачује, уколико човек пре тога ништа није јео, а то бива најчешће на Ђурђевдан. Овом приликом се извршавају одређени обреди, како човека не би прогањала гуја или га јуриле змије и инсекти током целе године. Један пример са терена из Метохије јасно показује последице „кукавичје преваре“: Кукавица те превари – није добро. Не дај боже, за ову годину кад те превари кукавица. Некоме се прођи, некоме се деси тако – кукаш ону годину (Милорадовић, 2010: 65). Ипак, кад год се зачује кукавица, сматра се да је то лош знак јер њено оглашавање звучи као нарицање.


Код свих Словена је важно доба године када кукавица кука, а када се зачује први пут, онда се примењује обред у коме се она „дави“ јечмом. И код Срба значајну улогу има доба године када се кукавица први пут чује, па је тако Вук Караџић у Српском рјечнику из 1818. године записао следеће веровање: Кад кукавица изиђе рано те кука по црној шуми, онда кажу да ће бити зло (оне године) за ајдуке; али кад кукавица кука по зеленој шуми, онда су ајдуци весели (Српски рјечник, 1969: кукавица).


Придеви који иду уз кукавицу су разноврсни, а мотивисани су њеном бојом и начином оглашавања. Тако се у српским народним говорима срећу и придеви си­ва, си­ња и обич­на, а због ових придева, када се кукавицом метафорички именује људско биће, оно се описује као особа ко­ју је сна­шла не­ка не­сре­ћа, ко­ја је ожа­ло­шће­на, ко­ја иза­зи­ва жа­ље­ње, не­срећ­ни­ца, јад­ни­ца, не­вољ­ни­ца (…) пла­шљи­вац, стра­шљи­вац, сла­бић(…) уоп­ште осо­ба ко­ја за­слу­жу­је пре­зир, бед­ник, ни­шта­ри­ја, ни­тков, ми­зе­ри­ја (РСЈ 2011, кукавица).


Кукавица постоји и као топоним – име за планину у Србији која се налази недалеко, северозападно од Владичиног Хана.
За кукавицу и њену женску симболику, као и смртни исход код Срба, везане су следеће клетве: Кукавице да ти кукају по кућуту!Црна му кукавица на кући закукала!  Кукавице да му кукају на комин!
У српским народним говорима постоје и фразеологизми у којима је кукавица централна лексема: закукати / кукати као сиња кукавица – ’плакати’ (горко заплакати или ридати), закукаће (завиће) му сиња кукавица (на кући) – ’десиће му/јој се нешто лоше’.


Нина Аксић

 

Литература:


Гура, Александар. 2005. Симболика животиња у словенској народној традицији. Београд: БРИМО, ЛОГОС, „Глобосино“-АЛЕКСАНДРИЈА; Ђаповић, Ласта. 2009. Смрт и оностраност у клетвама. Посебна издања, Књига 66, Београд: Етнографски институт САНУ; Ђорђевић, Р. Тихомир (уред.). 1909. „Обичаји народа српскога“, књига II. „Српски народни обичаји из среза Бољевачког“. Скупио их и описао Саветије М. Грбић учитељ. Српски етнографски зборник, књига XIV; Ђорђевић, Р. Тихомир и Веселин Чајкановић (уред.). 1925. „Живот и обичаји народни“ књига 14. „Различита грађа за народни живот и обичаје“. Српски етнографски зборник, књига тридесет друга; Ђорђевић, Р. Тихомир. 1958. „Природа у веровању и предању нашега народа“, II књига. Српски етнографски зборник, књига LXXII; Милорадовић, Софија. 2010. „Крсте носим, Бога молим...“. Зборник радова са пројекта Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 1 (2008): 64–66; Оташевић, Ђорђе. 2012. Фразеолошки речник српског језика, Нови сад: Прометеј; РСЈ 2011. Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска; Речник српскохрватског књижевног и народног језика. 1959– . Књига 1–18, Београд: Српска академија наука и уметности; СМ 2001. Словенска митологија. Енциклопедијски речник. 2001. Светлана М. Толстој и Љубинко Раденковић (ред.). Beograd: ZEPTER BOOK WORLD; СМР 1998. Српски митолошки речник, Друго допуњено издање. 1998. Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић и Н. Пантелић. Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт; Српски рјечник 1969. Српски рјечник (1818). Дела Вука Караџића. др Павле Ивић (прир.). Београд: Просвета.

Азбучник